De Algemene Vergadering (AV) is ons algemeen bestuur, vergelijkbaar met een gemeenteraad. De AV bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Denk aan de begroting, de belastingen en welke grote investeringen we doen. Ook stelt de AV de belangrijkste regelingen en verordeningen vast. 21 AV-leden zijn democratisch gekozen via de verkiezingen en 4 zijn benoemd door belangenorganisaties van agrariërs en natuur.

Wie zitten er in de AV?

De laatste waterschapsverkiezingen vonden plaats op 15 maart 2023. De AV-leden zijn voor vier jaar benoemd. De AV kent op dit moment 8 partijen, waaronder 2 categorieën geborgde zetels. De 4 leden van de categorieën geborgde zetels Ongebouwd en Natuurterreinen worden aangewezen door respectievelijk LTO Noord en de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren. De overige 21 leden zijn democratisch gekozen via de verkiezingen. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Bij de vergaderingen is ook de secretaris-directeur aanwezig, als adviseur van het algemeen bestuur. Onderstaand een overzicht van de huidige fracties :

Welke bestuurders zitten er in de AV

Openbare vergaderingen

U kunt alle vergaderingen van de AV bezoeken. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks via internet volgen: www.zuiderzeeland.nl/livestream.

Neem contact met ons op voor oudere vergaderstukken.

Uw mening geven

U kunt tijdens de vergaderingen spreken (‘spreekrecht’). U krijgt maximaal 5 minuten per onderwerp.

Vraag spreekrecht aan

Heeft u gevonden wat u zocht?