Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Maar hoe kunnen scholieren en studenten weten wat er te kiezen valt, en wat een waterschap doet? Samen met ProDemos is de gratis interactieve Democratiegame ontwikkeld voor de bovenbouw vmbo, havo, vwo en het MBO. Het lesprogramma biedt leerstof voor 2 lesuren van 45 minuten. Bekijk in dit korte filmpje hoe de game veel interactie oproept in de klas. 

Docentenhandleiding of gastdocent

Als docent kunt u de game eenvoudig zelf begeleiden met behulp van de korte docentenhandleiding. Het is ook mogelijk om de game (kosteloos) te laten begeleiden door een medewerker van het waterschap, die daarbij ook een gastles over het waterschap kan geven. De gastlesgevers zijn eerder dit jaar getraind om de les en de gamebegeleiding te kunnen doen.

Hoe werkt de Democratiegame?

In de Democratiegame vormen scholieren of studenten het bestuur van een waterschap. Ze vormen daarvoor drie teams. Zij leren dat er veel verschillende belangen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, waterveiligheid, natuur, recreatie, biodiversiteit, gezondheid en landbouw. Ze leren dat het waterschapsbestuur keuzes maakt over het beheer van ons water en het geld dat daarvoor uitgegeven wordt. Ook leren onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les.

Aanmelden en informatie

U kunt de Democratiegame en het lespakket met de docentenhandleiding gratis aanvragen op www.waterschappen.nl/democratiegame(externe link). Bij de aanvraag kunt u aangeven of u een gastdocent wil uitnodigen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. Op https://www.democratiegame.nl/(externe link) vindt u de downloads naar de docentenhandleiding, de kaartenset die gebruikt wordt voor de Democratiegame en meer informatie over het werk van de waterschappen.

Heeft u naar aanleiding van deze mail nog vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op via educatie@zuiderzeeland.nl