Hoogwater op het schoolplein is een gratis lespakket om middelbare scholieren (3e klas havo/vwo) aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lesmodule 'Hoogwater op het schoolplein' is door de KNAg (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde genootschap) speciaal ontwikkeld voor het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland en daarmee afgestemd op de eigen leefomgeving van leerlingen. Het lespakket heeft in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen.

De inhoud heeft betrekking op de gebeurtenissen tijdens een overstroming:

  • hoogwater
  • dijkdoorbraak
  • overstromingswater
  • gevolgen
  • preventie
  • rampenbestrijding

De overstromingsrisico-atlas staat centraal. Leerlingen kunnen daarmee verkennen wat er gebeurt als dijken doorbreken in Flevoland. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In de lessenserie zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden.

Heeft u gevonden wat u zocht?