In Nederland kunnen we niet om water heen. Het is van levensbelang. We moeten er dan ook goed mee omgaan. Tijdens het Waterleerpad maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met Waterschap Zuiderzeeland en de rol van water. In de bijbehorende praktijkles gaan zij het water op om proeven uit te voeren in het kader van de vakken biologie, aardrijkskunde en natuurkunde.

Gastcollege

Leerlingen maken in een gastcollege kennis met Waterschap Zuiderzeeland en de rol die het waterschap speelt in het behoud van water. Er volgt een korte introductie van de waterproeven die de leerlingen tijdens de praktijkles vanuit een raft zullen uitvoeren. Voorkennis van de waterproeven is belangrijk.

Praktijkles

De praktijkles vindt plaats op een geschikte watergang in de buurt van de school. Meestal op fietsafstand van maximaal 30 minuten. De leerlingen worden aan de waterkant ontvangen door Ultimate Adventures. Daar wordt uitleg gegeven over het verloop van de praktijkles, het gebruik van de raftboot en het gebruik van de onderzoeksbox.

Meer informatie

Het waterleerpad wordt gesponsord door Waterschap Zuiderzeeland. Scholen kunnen dus gratis deelnemen aan een les. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met het Waterleerpad via https://waterleerpad.nl/contact.

Heeft u gevonden wat u zocht?