Visietraject ZZL2045 Koers naar de toekomst

In de periode 2016-2019 hebben wij samen met deskundigen, gebiedspartners, collega’s en bestuurders gereflecteerd op de vraagstukken van de toekomst en welke rol wij daarin als waterschap (kunnen) vervullen. Van het begin af aan hebben wij de kijk van mensen van buiten onze organisatie naar binnen gehaald. Samen met de inbreng van bestuurders en medewerkers van ons waterschap, heeft dit geleid tot een rijk en inspirerend traject. De oogst is tweeledig: een breed overzicht van de inhoudelijke, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die voor ons waterschap van belang zijn én een kompas voor onze koers naar de toekomst.

Waterschap Zuiderzeeland is er trots op dat het visietraject ZZL2045 met zo velen, van buiten en binnen, tot dit eindresultaatlink naar pdf bestand is gebracht. Het is een hulpmiddel om blijvend in gesprek te gaan over de betekenis van ontwikkelingen voor ons werk. Het waterbeheer raakt steeds meer verweven met maatschappelijke opgaven. Op welke manier willen wij werken en besturen? De inzichten helpen ons om de agenda voor de toekomst te formuleren en om toe te werken naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wij danken alle partijen en personen die een bijdrage aan dit avontuur hebben geleverd. Het enthousiasme waarmee gereageerd werd op onze vragen was groot. Wij hebben ontzettend veel inspiratie en inzichten uit de gesprekken en de essays gehaald. Een bijzonder traject!

Lees hier de eindpublicatie Visietraject ZZL2045link naar pdf bestand

Bekijk hier het wandverslag van de laatste bijeenkomst