Biodiversiteit

Waterschap Zuiderzeeland draagt graag bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren, micro-organismen en schimmels. 

Waterschap Zuiderzeeland wil de biodiversiteit in zijn beheergebied versterken. Daarom hebben wij een agenda Biodiversiteit. Hierin staan allerlei maatregelen die we de komende jaren gaan nemen. Dit doen wij samen met verschillende partners, zoals provincie, gemeenten en natuurbeheerders.

Maar we doen ook al veel 

Er worden al veel maatregelen in het watersysteem zelf uitgevoerd. Dit doen we onder andere voor de Kaderrichtlijn Water. Maar er zijn meer kansen: een groot deel van onze infrastructuur ligt op land – denk aan dijken, droge taludoevers, gemalen en zuiveringen. Ook hier zijn er volop mogelijkheden om de biodiversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld door de condities voor vogels, insecten en zoogdieren te verbeteren.
 

Verschillende projecten

Daarom hebben we in 2021 al verschillende grotere en kleinere projecten uitgevoerd. Samen met pachters zaaiden we verschillende bloemen en kruiden in op de Knardijk. Ook hebben we op verschillende plekken een bloemrijk mengsel ingezaaid en passen we hier ons onderhoud aan.

Een goede biodiversiteit is belangrijk voor onze inwoners en ons werk. Het versterkt namelijk ook de uitvoering van onze taken.

Documenten