Wij ‘baggeren’ sloten, beken en andere watergangen. Wat doen we dan precies? Waarom eigenlijk? En wanneer doen we dit? De antwoorden vindt u op deze pagina.

Wanneer baggeren we?

Dat kunt u zien op de baggerkalender. Nu alleen nog te zien wanneer we in Lelystad gaan maaien, de komende jaren vullen we dit aan met alle andere steden en dorpen. 

Bekijk de baggerkalender(externe link)(externe link)

Wat is baggeren?

Baggeren betekent dat we zogenaamde ‘baggerspecie’ van de waterbodems verwijderen. Baggerspecie bestaat uit zand en slib.

Voor het baggeren gebruiken we:

 • Kranen die de bagger weggraven. Soms leggen we daarvoor de sloot droog.
 • Bulldozers die onder water bagger naar één plek schuiven zodat een kraan het weg kan scheppen.
 • Zuigerbootjes die het bagger opzuigen.

Waarom baggeren we?

Baggeren is belangrijk om te zorgen dat het water diep genoeg blijft. En om de waterkwaliteit hoog te houden.

Een dunne laag bagger is geen probleem. Maar een dikke laag zorgt ervoor dat water minder goed kan doorstromen. In extreem natte en droge periodes levert dat problemen op.

Bovendien warmt ondiep water snel op. Dat is er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook is er dan meer kans op botulisme en blauwalg.

Bijkomend voordeel van baggeren: we nemen direct ander vuil mee (fietsen, plastic, hout, puin, etc.).

Wat merkt u van het baggeren?

Als we bij u in de buurt baggeren, kunt u even last hebben van het geluid. Soms zetten we ook wegen af. Maar we doen er alles aan om zo snel mogelijk klaar te zijn en het zo veilig mogelijk te doen.

Wilt u weten waar en wanneer we baggeren? Klik op het onderwerp 'baggeren' in onze baggerkalender en zoek uw woonplaats op. Heeft u vragen of ideeën over het beheer in de stad, laat het ons weten.

Wat doen we met de bagger?

De bagger in Flevoland is van goede kwaliteit. Daarom hoeven we het meestal niet naar een depot te brengen. In plaats daarvan verspreiden we het over grond die aan de sloten liggen, als er ruimte is. Daarna kan de bagger ingezaaid worden.

Maar vaak is er geen ruimte om de bagger te verdelen. Dan brengen we het wel naar een depot, waar we het laten drogen. Daarna kunnen we het hergebruiken, bijvoorbeeld in geluidswallen of wegbermen.

Heeft u vragen over baggeren in uw buurt? 

Neem dan contact met ons op, of bekijk de baggerkalender met de planning wanneer we bij u in de buurt gaan baggeren.

Baggerkalender(externe link)

Ook interessant

 • Beleid en regels

  Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelt op diverse gebieden beleid. Dit beleid vloeit vaak voort uit nationale wetgeving, maar het waterschap stelt ook zelf regelgeving vast, geeft vergunningen af en ziet toe op de naleving van regels.

  Logo Waterschap Zuiderzeeland
 • Het water op hoogte houden (waterpeilbeheer)

  Wij regelen de waterstand in Flevoland. Daarmee zorgen we ervoor dat 1) Flevoland droog blijft en 2) niet té droog wordt. Lees meer.

 • Maaien

  Het waterschap maait het riet en de waterplanten in vijvers, sloten en grachten van de gemeenten in Flevoland.

Heeft u gevonden wat u zocht?