Muskusratten (en sommige andere dieren) maken gangen en holen in dijken, kades en oevers. Die kunnen daardoor inzakken. En overstromingen veroorzaken. Daarom bestrijden we ze.

Waarom is bestrijding noodzakelijk?

Muskusratten hebben hier geen natuurlijke vijanden. In 5 jaar tijd kunnen 2 ratten uitgroeien tot 20.000(!). Dus als wij niets doen, hebben ze vrij spel. En komen er steeds meer gangen in onze dijken en kades. Dan wordt de kans op overstromingen ook steeds groter. Bovendien zorgt hun gegraaf voor extra grond op de bodem van sloten en vaarten. Het water kan dan minder goed doorstromen. Ook dat kan voor overlast zorgen. Tot slot kunnen ze nog onzichtbare valkuilen veroorzaken voor vee en landbouwmachines langs slootkanten.

Hoe bestrijden we?

Speciaal opgeleide bestrijders gebruiken kooien en klemmen. Ze proberen de dieren zo snel mogelijk te doden, zodat ze zo min mogelijk lijden. In overleg met organisaties voor dierenwelzijn, blijven we zoeken naar de beste manieren om te bestrijden.

Beverratten

We bestrijden ook de beverrat. Die is bijna 2 keer zo groot als de muskusrat, en zorgt voor dezelfde overlast.

Heeft u een muskusrat gezien?

Dit kunt u doorgeven door een melding te maken. 

Twijfelt u of het om een muskusrat gaat of heeft u vragen? Neem dan contact op.

Heeft u gevonden wat u zocht?