Het gemaal Buma pompt, samen met het gemaal Vissering op Urk, het teveel aan water weg van de Lage afdeling van de Noordoostpolder. Dit gebied is 39.000 ha groot en ligt ten westen van de lijn Blokzijl­-Marknesse-­Schokland.

Geschiedenis

Gemaal Buma werd op 7 januari 1941 in gebruik genomen. Op 9 september 1942 viel de Noordoostpolder droog. De gemalen pompten ongeveer 1.500 miljoen m3 water uit de polder, waarvan ongeveer 1.000 miljoen m3 door Buma. Gemaal Buma is vernoemd naar de heer A. Buma. Hij bedacht een (niet uitgevoerd) plan  voor de bedijking en de drooglegging van de Zuiderzee en de Waddenzee. Hij was medeoprichter van de Zuiderzeevereniging. Deze vereniging deed die onderzoek naar de inpoldering van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee

Bijzonder aan het gemaal

  • Het gebouw is namens de Dienst der Zuiderzeewerken ontworpen door de Haagse architect D. Roosenburg.­
  • De onderbouw heeft 3 gewapend betonnen zuigmonden (vloer op –8.85 m NAP). Deze staan op houten palen. Ook heeft het 3 gewapende betonnen persbuizen (vloer op –6.55 m NAP), met 3 terugslagkleppen per persbuis.
  • De bovenbouw is uitgevoerd van staalskelet en metselwerk.