Gemaal Colijn pompt het teveel aan water weg in het gebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Het water wordt naar het Ketelmeer gepompt. Gemaal Colijn bemaalt op zowel de Hoge als op de Lage afdeling. 

Geschiedenis

Gemaal Colijn ging in 1956 de Oostelijke Flevopolder leegpompen. Colijn deed dit, samen met de gemalen Lovink (Harderwijk) en Wortman (Lelystad), binnen negen maanden. Gemaal Colijn is vernoemd naar dr. H. Colijn (1869-1944), die als minister van Financiën nauw betrokken was bij de totstandkoming van de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Hij was voorzitter van de Zuiderzeeraad.

Bijzonder aan het gemaal

In de muur tussen de entree en de machinehal staat een pui van sierglas. Deze is gemaakt door Johan Dijkstra uit Groningen. De voorstelling staat voor de strijd van de werkende mens tegen het water. Dat is uitgebeeld als waterwolf. Het hoofdmotief is omgeven door kenmerkende elementen van zee en land (vissen, vogels, wier, wolken, opspuitend water en bliksemschichten).