De Noordoostpolder is 48000 ha groot en verdeeld in een Hoge en Lage afdeling. Gemaal Smeenge pompt het overtollige water weg van de Hoge Afdeling van de Noordoostpolder. Dit gebied is 9.000 ha groot en ligt ten oosten van de lijn Blokzijl-Marknesse-Schokland. 

Geschiedenis

Gemaal Smeenge werd op 22 april 1941 in gebruik genomen. Op 9 september 1942 viel de Noordoostpolder droog. Er is ongeveer 1.500 miljoen m3 water uit de polder gepompt, waarvan ongeveer 375 miljoen door Smeenge. Het gemaal Smeenge is vernoemd naar de liberaal mr. H. Smeenge, één van de grote voorvechters (en later ondervoorzitter) van de in 1885 opgerichte Zuiderzeevereniging. Deze vereniging deed onderzoek naar de inpoldering van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee.

Bijzonder aan het gemaal

  • Het gebouw is namens de Dienst der Zuiderzeewerken door de Haagse architect D. Roosenburg ontworpen. ­  
  • De onderbouw heeft 2 gewapend betonnen zuigmonden (vloer op –8.40 m NAP). Deze staan op betonnen Franki-­palen. Ook heeft het 2 gewapende betonnen persbuizen (vloer op –4.20 m NAP),  met 3 terugslagkleppen per persbuis. ­  
  • De bovenbouw heeft een staalskelet en metselwerk.