Gemaal Wortman pompt het teveel aan water weg in Oostelijk Flevoland (het gebied boven de lijn Almere, Dronten, Ketelhaven). Het water wordt naar het Markermeer gepompt. 

Geschiedenis

In november 1956 begon gemaal Wortman de oostelijke Flevopolder leeg te pompen. Dit gebeurde samen met de gemalen Lovink (Harderwijk) en Colijn (Ketelhaven), binnen negen maanden. Gemaal Wortman is vernoemd naar dr. ir. H. Wortman (1859-1939), die voor de Zuiderzeewerken belangrijk werk deed. Hij maakte deel uit van de zogenaamde Begrotingscommissie (1913), was directeur generaal der Zuiderzeewerken (1919-1929) en later lid en voorzitter van de Zuiderzeeraad.

Bijzonderheden aan het gemaal

  • In de zuid-westgevel van het gemaal staat een beeldhouwwerk van prof. Paul Grégoire uit Amsterdam.
  • Het hoofdmotief van de voorstelling is een beeldengroep: links een vrouwenfiguur (de zee), die een kind (het jonge land) afstaat aan een sterke mannenfiguur. Deze zal het afgestane land zal bewerken en bewonen. Het geheel is omgeven door symbolen als vissen, zeeaster, schelp en bever.
  • Op de binnenmuur van de gevel staat een wandschildering, ontworpen en uitgevoerd door Hans van Norden uit Amsterdam. De schildering beeldt links de zee uit en rechts het nieuwe land, waar de vlag is uitgestoken.