De legger maakt duidelijk wat u waar van waterschap Zuiderzeeland mag verwachten. Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hét instrument om te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water.

Wat is de legger?

De legger bestaat uit een set van kaarten. Daarop staat welke dijken, vaarten, tochten, stedelijk water en kunstwerken (bruggen, stuwen, gemalen, sluizen) Waterschap Zuiderzeeland in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem.

Heeft u gronden in eigendom waarvoor regels uit legger en keur gelden?

Dan is het voor u belangrijk om precies te weten waar dit ligt. Op de leggerkaarten staan de precieze omvang en ligging van de verschillende zones (zoneringen). Voor activiteiten of werkzaamheden binnen deze zoneringen, zoals bouwen, graven, beplanten, heeft u misschien een vergunning nodig. Ook bent u verplicht het gewone onderhoud aan de waterkering uit te voeren, bijvoorbeeld maaien, repareren van afrasteringen, verwijderen van distels, etc.

Bekijk hier de Leggerkaart

Actuele leggerwijzigingen

Heeft u gevonden wat u zocht?