Als waterbeheerder zorgt Waterschap Zuiderzeeland ervoor dat het watersysteem, het zuiveringssysteem en de dijken voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. In ons Waterbeheerprogramma 2022-2027 beschrijven we welk waterwerk we in de komende jaren te doen hebben.

We doen ons werk in een omgeving die steeds verandert


Het Waterbeheerprogramma bestaat uit vier hoofdthema’s: Omgeving, Waterveiligheid, Voldoende en gezond water en Schoon, gezuiverd water. Per thema beschreven we de maatregelen die nodig zijn. Dan doen we op hoofdlijnen, zodat we ruimte houden om de manier waarop we aan onze doelen werken aan te kunnen passen. We werken in een omgeving die voortdurend verandert. Klimaatverandering, minder biodiversiteit, het groeiende belang van circulariteit. Het zijn allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden en die soms ook ervoor zorgen dat we onze werkwijze moeten aanpassen.

We moeten op andere manieren gaan werken

We merken steeds meer dat we op een andere manier moeten gaan werken. Het watersysteem loopt tegen de grenzen van het huidige gebruik aan.
Door de mogelijkheden en onmogelijkheden van he bodem- en watersysteem als uitgangspunt te nemen bij het maken van keuzes, zorgen we dat we voorbereid zijn op bijvoorbeeld lange perioden van droogte of extreme regenbuien. Met onze investeringen, beheer en onderhoud van onze dijken, watergangen, gemalen en zuiveringen en met onze kennis zorgen we ervoor dat ons gebied wordt ingericht op een manier die past bij de ontwikkelingen die we op ons af zien komen.

We werken graag samen, nu en later

Na een inspraakperiode, waarin iedereen zijn of haar mening over het Waterbeheerprogramma kon geven en een besluit van het bestuur is het Waterbeheerprogramma definitief vastgesteld. De komende jaren gaan we er mee aan de slag Ook in die uitvoeringsperiode blijven we graag met u in gesprek en hopen we van harte dat u ons weet te vinden. Want alles wat we doen gebeurt met publieke middelen en heeft vaak gevolgen voor de inwoners en onze partners. Graag zoeken we samen naar de beste oplossingen.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0320-274 911 of via e-mail: j.balkema@zuiderzeeland.nl

Onze mensen


We zoeken continu naar oplossingen voor de uitdagingen die op ons afkomen. Want hoe pak je een dijk veilig in? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende water van goede kwaliteit is? Lees meer over hoe we deze en andere zaken aanpakken.  

Bekijk het Waterbeheerprogramma

Heeft u gevonden wat u zocht?