Gisteren ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze medewerker Bert Rietman op zaterdag 29 juli is overleden. Hij werd 66 jaar. 

In Bert verliezen we een fijne collega die veel voor Waterschap Zuiderzeeland betekende. Sinds 1 december 1992 was hij in dienst bij de rechtsvoorganger van ons waterschap. Na zijn werk als leidinggevende en later directeur, richtte Bert zich in de laatste jaren als programmanager op het strategisch inhoudelijke waterwerk. Een kolfje naar zijn hand, waar hij zijn jarenlange ervaring kon inzetten.  

Bert had hart voor de zaak en de mens. Zijn kennis, verfrissende kijk op het waterwerk en groot relativeringsvermogen blijven wij ons herinneren. Wij zullen Bert missen.  

Ons medeleven gaat uit naar de familie van Bert. We wensen hun heel veel sterkte en troost toe. 

Namens het bestuur en de medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland, 

Hetty Klavers – dijkgraaf 
Wouter Slob – secretaris-directeur 

Bert Rietman
Bert Rietman