Wij ontvingen het droevige bericht dat onze oud-dijkgraaf Henk Tiesinga op zaterdag 12 augustus op 74-jarige leeftijd is overleden.

Henk Tiesinga was van 1993-1999 dijkgraaf van Waterschap Noordoostpolder, een van onze rechtsvoorgangers. Daarna is hij van 2000-2013 dijkgraaf geweest van Waterschap Zuiderzeeland. Onder zijn bestuurlijke leiding heeft het waterschap zich ontwikkeld van een uitvoerende beheerorganisatie naar een moderne netwerkorganisatie die middenin de samenleving staat.

Door zijn grote maatschappelijke betrokkenheid had Henk Tiesinga veel oog voor de behoeften in de samenleving en de kansen en mogelijkheden voor het waterschap. Zijn langetermijnvisie droeg bij aan de verdere professionalisering van Zuiderzeeland en onze betekenis in de waterwereld. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld om Waterschap Zuiderzeeland binnen en buiten ons beheergebied op de kaart te zetten.

Wij herinneren hem als een warm en betrokken mens. Zijn inzet en pionierswerk is van onschatbare waarde geweest voor Zuiderzeeland, waardoor hij altijd verbonden zal blijven aan ons waterschap.

Om Henk Tiesinga te herdenken hangt de vlag op onze kantoorlocaties en objecten deze week halfstok. Daarnaast is vanaf vandaag een condoleanceregister geopend op het Waterschapshuis.

Ons medeleven gaat uit naar de familie van Henk Tiesinga. We wensen hun heel veel sterkte en troost toe.

Namens het bestuur en de medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland,

Hetty Klavers - dijkgraaf
Wouter Slob - secretaris-directeur

Henk Tiesinga (foto 2011)