Primeur innovatieve vangmethode Amerikaanse rivierkreeft in Dronten

Sinds eind juni wordt in Dronten een innovatieve methode toegepast om Amerikaanse Rivierkreeften te vangen. De geknobbelde rivierkreeften zijn slecht voor het waterecosysteem en blijken de oorzaak van blauwalg in twee Drontse wijken. Waterschap Zuiderzeeland is in samenwerking met de gemeente Dronten het eerste waterschap dat gebruikmaakt van de innovatie, die ontwikkeld is door Adviesbureau Waardenburg Ecology. We leggen u graag meer uit over onze strijd tegen blauwalg en deze innovatieve primeur. 

Sinds 2021 hebben wij samen met de provincie doelen en maatregelen vastgesteld voor de kwaliteit van al het stedelijk water in Flevoland. Dit moet ecologisch gezond zijn. In onze zoektocht naar de oorzaak van blauwalg in de wijkdelen De Gilden en De Munten in Dronten, hebben we bijvoorbeeld gekeken of er te veel meststoffen aanwezig zijn, of er een onevenwichtige visstand is en of er een zogenoemde exoot in het water leeft. Het laatste bleek het geval. 

Kreeften verwoesten het waterecosysteem in Dronten

Voor zover bekend is Dronten de enige plek in Flevoland waar de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft lokaal alle onderwaterplanten volledig heeft laten verdwijnen. De kreeften scharrelen namelijk over de bodem en eten onderwaterplanten en dierlijk voedsel, zoals eitjes en larven van amfibieën op. Daarnaast maken ze met hun gegraaf de waterkanten kapot. Hiermee maakt deze kreeft het water uiterst gevoelig voor blauwalg. Een opmerkelijke ontdekking, want meestal is een overdaad aan meststoffen de oorzaak van blauwalg.

Innovatief systeem

Met een combinatie van onderwaterpyramides, die gekoppeld zijn aan drijvende constructies, wordt de kreeftpopulatie gevangen. Dit gebeurt door een beroepsvisser die hiervoor specifieke rechten heeft. Eén van de constructies is een open variant waarbij de kreeften aangeboden worden aan hun natuurlijke vijanden, zoals meerkoeten en reigers. Met een specifieke methode willen we kunnen aantonen dat de lokale populatie met deze innovatie voldoende afneemt. Ons doel is dat hiermee uiteindelijk blauwalg tot het verleden behoort.

Bent u nieuwsgierig naar deze innovatieve methode? Kijk dan op de website van Waardenburg Ecology.

Ook interessant