Met ons waterschapswerk houden we Flevoland droog en het water schoon. Hiervoor is in 2024 een bedrag van 103,7 miljoen euro nodig. Op uw aanslagbiljet staat hoeveel u hieraan meebetaalt. Wij vertellen u graag wat wij precies met uw bijdrage doen. 

Inkomsten: waar komt het geld vandaan? 

Uit de zuiveringsheffing ontvangt het waterschap 39,3 miljoen euro. En uit de watersysteemheffing 61,5 miljoen euro. Dat is inclusief 0,9 miljoen euro verontreinigingsheffing. Daarnaast halen we 2,9 miljoen euro uit onze reserves (zie pagina 57link naar pdf bestand).

GBLT, gemeente- en waterschapsbelastingen, regelt de belasting voor het waterschap. Op de site van GBLT kunt u meer informatie vinden en inloggen in Mijn Loket.

Rekenvoorbeelden 2024

Meer informatie op pagina 67 en 68.link naar pdf bestand

 • Een éénpersoonshuishouden in een huurwoning betaalt 159,78 euro. 
 • Een meerpersoonshuishouden in een huurwoning betaalt 299,78 euro. 
 • Een éénpersoonshuishoudens met een koopwoning met een waarde van 290.635 euro betaalt 282,43 euro. 
 • Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een waarde van 290.635 euro betaalt 422,43 euro. 
 • Bij WOZ-waarde geldt dat 282.169 euro de waarde is in 2023. Voor 2024 is in dit rekenvoorbeeld uitgegaan van een stijging van de WOZ-waarde met 3 procent. 
 • Natuurorganisaties met 1.000 hectare natuurterrein betalen 11.290 euro. 
 • Agrarische bedrijven met gebouwen ter waarde van 729.953 euro en 70 hectare grond betalen 8.181,82 euro. 
 • Industriële bedrijven met gebouwen ter waarde van 1,96 miljoen euro en 100 vervuilingseenheden betalen 7.827 euro.

Uitgaven: dit doet Waterschap Zuiderzeeland met uw belastinggeld

Zuiveringstaak 

 • 5 afvalwaterzuiveringsinstallaties 
 • 28 miljoen m3 afvalwater per jaar 

Schoon water 

We zuiveren het afvalwater van bedrijven en huizen dat via douche, toilet en gootsteen in het riool terecht komt. Het gezuiverde water pompen we terug naar de sloten. Met 5 afvalwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we jaarlijks 28 miljoen m3 afvalwater. 

Watersysteemtaak

 • 255 kilometer dijken 
 • 1200 kilometer watergangen 
 • 7 gemalen 
 • 365 stuwen 
 • 12 officiële zwemwaterlocaties 

Waterveiligheid

Wist u dat Flevoland wel 255 kilometer aan dijken, 1200 kilometer watergangen, 7 gemalen, 365 stuwen en 12 officiële zwemwaterlocaties heeft?

De dijken die ons beschermen tegen het water controleren we regelmatig. Zo zijn we er op tijd bij als er schade is ontstaan. Ook onderhouden we de oevers en dijken, zodat ze sterk blijven en de kans op schade zo klein mogelijk is.   

Voldoende water: niet te hoog, niet te laag 

We houden water in sloten, vaarten en tochten op peil. Het mag niet te hoog komen, maar ook niet te laag. Het teveel aan water pompen we met onze gemalen de polders uit. 

Waterkwaliteit: schoon water 

We houden het water in sloten, vaarten en tochten schoon. Zo kan het water goed doorstromen. We maken de oevers natuurvriendelijk en houden we de kwaliteit van het water in de gaten. 

Het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland beslaat 242.000 hectare en er wonen 433.000 inwoners. 

Heeft u gevonden wat u zocht?