Heeft u afvalwater dat u niet via het riool kunt lozen? Dan kunt u aanvragen om het met een vrachtwagen naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie te brengen. Dit heet ook wel ‘per as’. Daar zijn voorwaarden en kosten aan verbonden. 

Voorwaarden 

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld (zie hieronder), beoordelen wij of u het water naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie mag brengen. 

Het water mag bijvoorbeeld niet te vervuild zijn. En sommige stoffen kunnen of mogen we niet uit het water halen. 

We kunnen u ook verplichten om het water te (laten) onderzoeken. En de resultaten daarvan met ons te delen. 

Kosten 

U moet betalen voor het water dat u wegbrengt. Daarvoor rekenen we het VE-tarief. 

Aanvragen 

Met onderstaand formulier kunt u bij ons aanvragen om uw afvalwater met een vrachtwagen naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie te brengen. 

Meldingsformulier afvalwater met vrachtwagen afvoeren

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met onze afdeling Zuiveringen & Gemalen: 0320 274 911.

Heeft u gevonden wat u zocht?