Dode dieren (in het water) melden

Ziet u een groot aantal dode watervogels of vissen in het Flevolandse water? Bij meerdere dode watervogels en tientallen dode vissen kunt u dit aan ons melden. Ook kunt u dode dieren op de dijk bij ons melden. Op deze pagina leest u hoe u dat doet. 

Melding dode dieren

Vult u hieronder het meldingsfomulier in.

Meldingsformulier dode dieren

Of bel:

Binnen de dijken

Buiten de dijken

Wanneer wij uw melding ontvangen dan gaan wij ter plaatse kijken. Bij het vermoeden op botulisme laten wij de dode dieren hierop onderzoeken. Raak dode dieren NIET aan met bloten handen!

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op.

Heeft u gevonden wat u zocht?