Keukentafelgesprekken en huiskamergesprekken

Bent u werkzaam in de agrarische sector of inwoner van Flevoland en lid van bijvoorbeeld een dorps-, bewoners- of wijkvereniging? 
Wilt u een onderwerp met ons bespreken? Vraag dan een keukentafel- of huiskamergesprek aan.

Huiskamergesprekken

Bent u een inwoner van Flevoland en lid van bijvoorbeeld een dorps-, bewoners- of wijkvereniging? En wilt u een onderwerp met ons bespreken? Vraag dan een huiskamergesprek aan.

Allerlei onderwerpen kunnen op de agenda staan

U kunt om opheldering vragen, vragen naar de toekomst van het waterbeheer, problemen aankaarten enzovoorts. We kunnen u een uitleg geven en u kunt vragen stellen. Het doel van een huiskamergesprek is om wederzijds begrip te krijgen.

We gaan graag met uw vereniging in gesprek

Op die manier krijgen we een goed beeld bij welke vragen er binnen uw vereniging leven. Namens het waterschap komt de opzichter en/of beleidsmedewerker en/of de heemraad. Op basis van het onderwerp overleggen we met u wie bij het gesprek aanwezig zijn.

Wij komen bij u op locatie

In overleg kijken we samen wat het beste is om te doen. Dit is afhankelijk van het aantal personen en het onderwerp dat u wilt bespreken.

Keukentafelgesprek

Bent u werkzaam in de agrarische sector en wilt u een onderwerp met ons bespreken? Dan kunt u een keukentafelgesprek aanvragen.  

Allerlei onderwerpen kunnen op de agenda staan 

U kunt om opheldering vragen, vragen naar de toekomst van het waterbeheer, problemen aankaarten enzovoorts. We kunnen u een uitleg geven en u kunt vragen stellen. Het doel van een keukentafelgesprek is om wederzijds begrip te krijgen.  

U nodigt ongeveer 9 agrariërs uit die dezelfde vraag hebben 

Op die manier krijgen we een goed beeld wat er speelt. Namens het waterschap komt de opzichter en/of beleidsmedewerker en/of de heemraad. Op basis van het onderwerp overleggen we met u wie bij het gesprek aanwezig moeten zijn.  

Wij komen bij u aan de keukentafel 

Zorgt u voor de koffie? Dan regelen wij iets lekkers.  

De keukentafelgesprekken vinden vaak op donderdagochtend plaats.   

Een huiskamergesprek of keukentafelgesprek aanvragen

U kunt een keukentafelgesprek per e-mail of telefonisch aanvragen. 

Neem hiervoor contact op met de afdeling Communicatie van Waterschap Zuiderzeeland. 

E-mail: communicatie@zuiderzeeland.nl of telefonisch: 0320 274 911. Geef hierbij aan welk onderwerp u wilt bespreken en met hoeveel personen u bent. 

Neem voor verdere informatie gerust contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?