Milieu-incident melden

Wilt u een melding maken van een milieu-incident? Dat kan op deze pagina.

Een milieu-incident is bijvoorbeeld ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld vissterfte, blauwalg of verontreiniging als gevolg van een ongeval.

U kunt de melding maken via de calamiteitentelefoon (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar): 

0320 274 911

Heeft u gevonden wat u zocht?