Gaat u onderhoud uitvoeren aan vaste objecten in de buurt van oppervlaktewater? Dit moet u bij ons aanvragen, minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden begint.

Onderhoud aan vaste objecten betekent het reinigen, slopen, renoveren of conserveren van bijvoorbeeld een kademuur, sluis, (spoor)brug, steiger, gevel of pijpleiding. Ook de nieuwbouw van een vast object valt hieronder. Bij werkzaamheden aan vaste objecten kan afvalwater ontstaan. Om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen zijn regels opgesteld.

Voor de lozing van afvalwater, dat ontstaat bij werkzaamheden aan vaste objecten, is een melding voldoende.

Voor het uitvoeren van het onderhoud aan een vast object is soms een vergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer pijlers van een brug moeten worden vervangen.

Melding doen

Maak een melding via het Omgevingsloket.

Een melding kost u niets.

Vergunning aanvragen

Doe de vergunningcheck. Of vraag een watervergunning aan via het Omgevingsloket Online . 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?