Waterschap Zuiderzeeland wil met de renovatie de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gemaal Vissering verzekeren. Het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten gaan omlaag en we maken het gemaal voor vissen passeerbaar. Hiermee wordt dit gemaal een van de meest duurzame gemalen in zijn soort ter wereld. Gemaal Vissering (1942) is een van de drie gemalen in de Noordoostpolder die ervoor zorgen dat iedereen in de polder droge voeten houdt. De uitvoering van de renovatie start medio 2020.