Waterschap Zuiderzeeland wil met de renovatie de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gemaal Vissering verzekeren. Het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de kosten voor het gebruik gaan omlaag. Ook zorgen we dat vissen van de ene kant van het gemaal naar de andere kant kunnen komen. Hiermee wordt het één van de meest duurzame gemalen in zijn soort ter wereld. Gemaal Vissering (1942) is één van de drie gemalen in de Noordoostpolder die ervoor zorgen dat iedereen in de polder droge voeten houdt. De renovatie ging in de zomer 2021 van start. Naar verwachting is de renovatie eind 2022 klaar.

Renovatie en verduurzaming

In maart 2019 kwam na een aanbesteding aannemer SPIE Nederland B.V. als partij uit de bus die de renovatie uit zou voeren. SPIE bood van alle partijen de beste oplossing op het gebied van duurzaamheid en het slim omgaan met energie. SPIE houdt zich bezig met het elektrisch maken van de motoren van het gemaal en renoveert de binnenkant van het monumentale gebouw. Naast de nieuwe motoren die energie-zuiniger zijn, wordt de CO2-uitstoot lager door het verminderen van energieverbruik van het gebouw. Daarnaast zal het gemaal na de renovatie gasloos verwarmd worden. De vrijgekomen materialen worden zo mogelijk hergebruikt en de projectlocatie voldoet daarmee aan de eisen van een zogeheten ‘Bewuste Bouwplaats’.

Project Vissering draagt bij aan de doelstelling van Waterschap Zuiderzeeland om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn. Daarnaast willen wij door het maken van een vispassage bij dit gemaal meewerken aan een beter ecologisch systeem.

Vispassage

Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat tekenden woensdag 1 november 2017 een samenwerkingsovereenkomst voor het maken van een vispassage bij gemaal Vissering op Urk. Beide partijen vinden het belangrijk dat de verbindingen tussen het hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem verbeteren. Dit staat ook benoemd in de Europese Kaderrichtlijn Water. De vispassage zorgt er voor dat de vissen van het IJsselmeer naar de Noordoostpolder kunnen zwemmen en omgekeerd.

Over gemaal Vissering

Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is 460 km² groot en ligt gemiddeld 5,5 meter onder NAP. Om ervoor te zorgen dat bewoners van de Noordoostpolder droge voeten houden pompen de drie gemalen samen gemiddeld per jaar ongeveer 400 miljard liter water vanuit de polder in het IJsselmeer en Kadoelermeer. Die hoeveelheid is gelijk aan circa 160.000 olympische zwembaden (van 50 x 25 meter).

Dwarsdoorsnede tekening gemaal Vissering

Heeft u gevonden wat u zocht?