Renovatie rioolgemaal 680 in Biddinghuizen afgerond

Dit is een oud bericht.

Waterschap Zuiderzeeland rondde onlangs de werkzaamheden af van de renovatie van rioolgemaal 680 in Biddinghuizen. Het rioolgemaal verpompt het afvalwater uit Biddinghuizen en omgeving naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Dronten. Hier wordt het afvalwater gezuiverd. Nu de renovatie afgerond is, kan het rioolgemaal de komende jaren weer vooruit.

Het rioolgemaal is helemaal buiten bedrijf geweest

Het afvalwater uit Biddinghuizen en het gebied tussen Harderwold, Molencaten Park, Flevostrand, Zuiderzee op Zuid en Walibi Holland, is met een tijdelijke pompinstallatie naar de AWZI Dronten verpompt.

Werkzaamheden die zijn uitgevoerd tijdens de renovatie

Naast het rioolgemaal bevindt zich onder de grond de natte kelder. Hier stroomt het afvalwater binnen via een vrijvervalriool en twee persleidingen. Door de inzet van een tijdelijke pompinstallatie, pompten we het afvalwater om de natte kelder heen. De werkzaamheden in de natte kelder konden we zo veilig uitvoeren. In de natte kelder is de afsluiter van het vrijvervalriool vervangen. Buiten de natte kelder zijn vier afsluiters in de twee aanvoerpersleidingen vervangen. Ook zijn twee afsluiters en de debietmeting in de uitgaande persleiding vervangen. Dit is de leiding tussen het rioolgemaal en de afvalwaterzuivering waar het afvalwater doorheen wordt gepompt. 

Onder de bovenbouw bevindt zich de droge kelder van het rioolgemaal

In de droge kelder staan de pompen opgesteld die het afvalwater verpompen. In de droge kelder is al het leidingwerk en alle afsluiters compleet vervangen. Vanwege duurzaamheid zijn de drie pompen en terugslagkleppen behouden en gereviseerd. De elektromotoren van alle drie de pompen zijn wel vervangen. Om de hoeveelheid afvalwater in de natte kelder goed te meten, plaatsten we ook nieuwe niveaumetingen.

De bestaande elektrische- en besturingsinstallatie is compleet verwijderd

Deze zijn vervangen voor een nieuwe elektrische- en besturingsinstallatie, inclusief frequentieregelaars. Alle bekabeling en verlichting binnen en buiten het rioolgemaal is vervangen. De nieuwe verlichting is uitgevoerd in LED verlichting. Het hele rioolgemaal is hiermee elektrotechnisch gemoderniseerd en voldoet weer aan onze laatste standaard.

Afronding van de werkzaamheden buiten

De kozijnen, deuren en boeidelen van de bovenbouw van het rioolgemaal hebben een nieuwe verflaag. De dakbedekking en de lichtlichtkoepels op het dak zijn vervangen, net als de bliksemafleidinginstallatie op het dak.

De bestaande bestrating is hergebruikt en heeft een nieuwe onkruidvrije voeg. De grond rondom het rioolgemaal is gevlakt, gefreesd en ingezaaid met graszaad. In het najaar worden de struiken rondom het rioolgemaal, die bij de start van de werkzaamheden werden verwijderd, opnieuw aangeplant. Tot slot is aan de zijkant van het rioolgemaal een nieuw toegangspad aangelegd.