Maandag 30 augustus a.s. start Waterschap Zuiderzeeland met de renovatie van rioolgemaal '240 De Vaart' langs de Grote Vaartweg in Almere. Het rioolgemaal verpompt het afvalwater van het hele bedrijventerrein De Vaart in Almere Buiten naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Almere. Hier wordt vervolgens het afvalwater gezuiverd. De renovatie is nodig zodat het rioolgemaal ook in de toekomst goed blijft werken.

Tijdens de renovatie vernieuwen we de elektrische en werktuigbouwkundige installatie

Het rioolgemaal bestaat uit een bovenbouw waar de elektrische- en besturingsinstallatie in staat. De bestaande elektrische- en besturingsinstallatie wordt gemoderniseerd. De bovenbouw krijgt een nieuwe verflaag. Onder de bovenbouw zit de natte kelder van het rioolgemaal. Hier stroomt het afvalwater binnen. Het gebufferde afvalwater pompen we naar de afvalwaterzuivering. We vervangen het complete leidingwerk en de beide vuilwaterpompen in de natte kelder. In de grond voor het rioolgemaal vervangen we twee afsluiters en een stuk van de persleiding. Dit is de leiding tussen het rioolgemaal en de afvalwaterzuivering. Aannemer Solvoy B.V. realiseert de renovatie van het rioolgemaal. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken.

Voor de veiligheid zetten we het werkterrein af met bouwhekken

Het rioolgemaal ligt naast het fietspad langs de Grote Vaartweg. Door de graafwerkzaamheden zijn de bouwhekken op en langs het fietspad noodzakelijk. Het verkeer kan er nog wel langs. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Bedrijven kunnen afvalwater blijven afvoeren

Tijdens de werkzaamheden blijven we het afvalwater van het bedrijventerrein afvoeren naar de afvalwaterzuivering. De aannemer plaatst tijdens een deel van de werkzaamheden een tijdelijke pompinstallatie. Op deze manier kan de aannemer veilig in de natte kelder van het rioolgemaal werken. Op een aantal momenten moet het rioolgemaal helemaal uit bedrijf worden genomen. Op die momenten voeren we het afvalwater met tankwagens af.

Meer informatie over het zuiveren van afvalwater: www.zuiderzeeland.nl/zuiveren-van-afvalwater