Maandag 28 juni start Waterschap Zuiderzeeland met de renovatie van de waterinlaat Blokzijl. De waterinlaat bevind zich langs het Waterkeringpad in Blokzijl. De waterinlaat van het waterschap zorgt er voor dat water uit het Vollenhoverkanaal het achterliggende gebied in kan stromen. De eerste fase van werkzaamheden vindt plaats  in week 26 en duurt naar verwachting een kleine week.

Maandag 28 juni starten de eerste werkzaamheden aan de waterinlaat

Vanaf dan worden als eerste de houten sluisdeuren aan de buitenzijde van de waterinlaat eruit getakeld en weggebracht voor inspectie en renovatie. Als het weer het toelaat worden werkzaamheden aan de buitenzijde van de waterinlaat diezelfde week uitgevoerd.

Waterkeringpad blijft zoveel mogelijk toegankelijk

Tijdens deze werkzaamheden blijft de doorgang van het Waterkeringpad, het voetpad, zo goed als mogelijk, bereikbaar. Af en toe is het voetpad gestremd. Dit wordt ter plaatse aangegeven. Langs het Waterkeringpad (verbinding van Loswal Blokzijl naar Noorderkade) worden borden “Werk in uitvoering” geplaatst om de omgeving op de werkzaamheden te wijzen.

Vanaf 30 augustus vind de tweede fase van de renovatie plaats

De waterinlaat met twee watergangen wordt om de beurt uit bedrijf genomen en dichtgezet met keerschotten. De hydraulische schuiven van de watergangen worden eruit getakeld, nagekeken en eventueel hersteld. De hydrauliekinstallatie wordt vervangen. De waterinlaat krijgt ook  een nieuwe elektrische installatie. Die bestaat uit een nieuwe besturingskast met besturingsinstallatie voor een betrouwbare werking. Deze tweede fase van werkzaamheden duurt naar verwachting zes weken.

Functie van een waterinlaat

In periodes met een neerslagtekort, laten we water in. Hierdoor voorkomen we schade die ontstaat door  het te diep wegzakken van het oppervlaktewaterpeil en het grondwaterpeil. Dit noemen we peilbeheer. Zonder waterinlaat zou schade ontstaan aan landbouwgewassen (droogte- en zoutschade), natuur en infrastructuur als veendijken, gebouwen en wegen. Behalve voor het peilbeheer wordt water ook ingelaten voor het handhaven van een gewenste waterkwaliteit. Ook wordt water ingelaten om bloei van blauwalg te voorkomen, het grondwater op peil te houden voor het beperken van de bodemdaling, verbeteren van de zuurstofhuishouding in stedelijk wateren en om verdroging van natuurgebieden te voorkomen.

Hebt u gevonden wat u zocht?