Renovatiewerkzaamheden opvoergemaal Kadoelertocht Kraggenburg gereed 

Half juni 2024 ronde Waterschap Zuiderzeeland de renovatie van het opvoergemaal Kadoelertocht langs de Kraggenburgerweg (N352) af. Het opvoergemaal is weer in bedrijf en kan weer water aanvoeren naar het achterliggende gebied. Vanwege graafwerkzaamheden was het fietspad langs de Kadoelertocht afgesloten. Sinds begin juni is deze weer open. Aannemer Bagger- en Waterwerken Oosterwolde (BWO) voerde de renovatie in opdracht van ons uit. 

Het opvoergemaal zorgt voor wateraanvoer in het gebied

Het opvoergemaal Kadoelertocht voert water aan en voorkomt verdroging in het achterliggende gebied. Het aanvoeren van water doen we zodat we de agrariërs in het achterliggende gebied van water kunnen voorzien. Dit water gebruiken zij om hun gewassen te besproeien. 

Opvoergemaal vernieuwd en vergroot

De pomp- en besturingsinstallatie waren verouderd en niet meer betrouwbaar en was aan vervanging toe. We hebben de instroombak van hout vervangen voor een nieuwe instroombak van beton. Ook de pomp, die het water naar het achterliggend gebied pompt, is vervangen en vergroot. Het krooshek is ook vernieuwd en houdt zoveel mogelijk drijvend vuil, zoals riet tegen. Door de vele regen tijdens de werkzaamheden, kon het opvoergemaal makkelijk een paar weken uit bedrijf. De tijdelijke pompinstallatie hadden we daardoor niet nodig. 

De Kadoelertocht met op de achtergrond het rioolgemaal en het opvoerkanaal van het water naar het gemaal.

Nauwkeuriger water aanvoeren

Er is een nieuwe buitenkast geplaatst met daarin de nieuwe elektrische besturing. Hierdoor kunnen we nauwkeuriger sturen op de waterbehoefte van het achterliggende agrarisch gebied. Tot slot is de bestrating rondom de nieuwe put en besturingskast hersteld en is het gras nieuw ingezaaid. 

Heeft u gevonden wat u zocht?