Waterschap Zuiderzeeland start op 5 juli 2021 met de renovatiewerkzaamheden van de riolering aan De Smaragd te Zeewolde. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. In fase 1 van de werkzaamheden wordt het riool toegankelijk gemaakt, in fase 2 gaan we het riool relinen.

De renovatie is nodig omdat er schade  (scheurvorming) aan de rioolbuizen is. Renovatie is een goede oplossing om de levensduur van de riolering te verlengen met tientallen jaren.

Toegankelijk maken van het riool

We kunnen alleen relinen als het riool op enkele plekken toegankelijk is voor een persoon. Om voldoende werkruimte te maken en toegang tot het riool te krijgen, worden twee inspectieputten in De Smaragd vergroot.

Wat is relinen?

Relinen is een techniek waarbij een nieuwe leiding in de bestaande leiding wordt aangebracht. Op deze manier kan het bestaande riool blijven liggen, hoeft de straat niet opengebroken te worden en kan het riool weer tientallen jaren mee. Hieronder ziet u een doorsnede van een rioolbuis voor en na relinen.

Waarom voert het waterschap werkzaamheden aan de riolering in Zeewolde uit?

Het waterschap verzorgt vanaf 2015 het beheer van de gemeentelijke riolering in gemeente Zeewolde. Deze samenwerking komt voort uit samenwerken in de afvalwaterketen en zorgt ervoor dat een “kleine” gemeente als Zeewolde minder kwetsbaar is op het gebied van rioleringsbeheer.

Hebt u gevonden wat u zocht?