Een aantal keren per jaar controleert het waterschap of de watergangen in Flevoland vrij van begroeiing zijn gemaakt, dit noemen we de schouw. In de drogere gebieden van de Noordoostpolder, waar het waterschap water aanvoert, wordt zelfs drie keer per jaar geschouwd.