Sector waterschappen lanceert Groenopweg Challenge

De sector waterschappen lanceert met trots de Groenopweg Challenge. Deze unieke challenge biedt medewerkers van alle organisaties binnen de sector de kans om mee te denken over een groene cao. Zo wordt breed draagvlak gecreëerd en kan de sector effectiever gaan verduurzamen.

Tijdens de Groenopweg Challenge worden medewerkers binnen de sector waterschappen gedurende zes maanden meegenomen in het proces van vergroenen, specifiek op het gebied van mobiliteit. Ze worden uitgedaagd met allerlei acties om groener te gaan leven en reizen en mee te denken over duurzame oplossingen. De Groenopweg Challenge is een initiatief van het cao-overleg in de sector en A&O fonds Waterschappen. 

Sector steeds meer in beeld door klimaatverandering 

Wouter Slob, secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland, voorzitter bestuur bij A&O fonds Waterschappen en namens werkgevers lid van het cao-overleg, legt uit waarom deze challenge juist nu zo belangrijk is: “Door de gevolgen van de klimaatverandering, komt de sector waterschappen steeds meer in beeld. We hebben niet alleen vanuit de kerntaken een verantwoordelijkheid, we hebben die ook als het gaat om het goede voorbeeld te geven. Daar hebben werkgevers een verantwoordelijkheid in, maar ook de medewerkers spelen daarbij een grote rol. De Groenopweg Challenge helpt ons om een nog duurzamere sector te worden en ik reken erop dat we ook elkaar en de omgeving kunnen enthousiasmeren.” 

Uniek initiatief 

Miriam Melchers van The Footprint Challenge, het bureau dat de challenge ontwikkelt en faciliteert, legt uit wat de Groenopweg Challenge uniek maakt. “Medewerkers worden stap voor stap meegenomen in het proces van vergroenen én krijgen de kans om mee te denken over hun cao. Dat is niet alleen een unieke maar ook effectieve manier om breed draagvlak te creëren en gedragsverandering op positieve wijze in gang te zetten.” Volgens de expert is de grootste barrière voor klimaatactie dat mensen niet persoonlijk gevraagd worden om mee te doen. “Persoonlijke communicatie staat dan ook centraal in onze aanpak”, aldus Melchers. 
 

Focus op mobiliteit 

De challenge is specifiek gericht op duurzame mobiliteit. Mobiliteit is in Nederland namelijk verantwoordelijk voor 20 procent van de CO2-uitstoot en daarom ook een cruciaal onderwerp bij de cao-onderhandelingen. De sector wil het aantal fossiele kilometers reduceren. Duurzame mobiliteit vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, het bevordert ook de gezondheid en welzijn van medewerkers, bespaart kosten en draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in steden. 
 

Creatief denken voor een groenere toekomst 

Vakbondsbestuurders Gabriëlla Buisman (FNV) en Arno van Voorden (CNV), beiden onderhandelaars bij de cao namens werknemers, ondersteunen deze aanpak. Ze benadrukken het belang van creativiteit en samenwerking: “De vakbonden vinden vergroening van arbeidsvoorwaarden belangrijk”, aldus Van Voorden. “We gaan eerst kijken hoe we nog duurzamer kunnen reizen. Door meer thuiswerken is het aantal fossiele kilometers binnen de sector al met miljoenen afgenomen. In onze ambities moeten we ook rekening houden met de grootte en diversiteit van de werkgebieden. Daarom een oproep aan alle medewerkers binnen de sector: denk creatief en daag jezelf en de werkgever uit. Samen kunnen we tot mooie oplossingen komen!”