Dit weekend hebben we er in Flevoland ineens een heel dorp bij: Lowlands! Biddinghuizen groeit dan voor een paar dagen met zo’n 65.000 festivalgangers en nog eens 5.000 man personeel. Dat schreeuwt om ‘gigantisch watermanagement’, weet medewerker watertoezicht Sietze Koster. Want Lowlands heeft al zo’n 800 toiletten en kranen. Al het water dat daar gebruikt wordt, moet ook weer gezuiverd worden. Sietze vertelt wat wij als waterschap doen om dit allemaal in goede banen te leiden.

Terwijl de eerste festivalgasten binnenstromen op het immense Lowlands-terrein, doen Sietze en de terreinbeheerders van Walibi een laatste check bij één van de epicentrums van de watervoorziening voor het weekend. Hier liggen grote zakken waar het afvalwater in wordt verzameld. En ook twee zakken met in totaal 100.000 liter drinkwateropslag om het drinkwaternet te ondersteunen*

Het afvalwater van Lowlands wordt verdeeld over een aantal zuiveringslocaties. Zo gaat een deel met vrachtwagens naar Lelystad en Elburg en het overige deel gaat via een persleiding naar de zuivering in Dronten.

Sietze: ‘Het is een behoorlijke logistieke operatie. Per dag wordt ongeveer 2,5 miljoen liter afvalwater op Lowlands geloosd. Daar houden wij streng toezicht op. De verschillende soorten waterstromen hebben hun eigen buizensysteem. Het is een wirwar aan leidingen en we moeten goed opletten dat er geen verkeerde aansluitingen worden gemaakt.’

Vrachtwagens rijden af en aan

Zo’n 120 vrachtwagens rijden het hele weekend af en aan om de zakken leeg te pompen en het vieze water af te voeren naar de zuivering in Lelystad. Walibi is als terreinbeheerder verantwoordelijk voor de aanvoer van drinkwater en de afvoer van het afvalwater. Sietze: ‘Maar als waterschap zijn we er nauw bij betrokken, net als de gemeente en bijvoorbeeld de brandweer. Het is een samenspel.’ Met behulp van meetwagens wordt precies bijgehouden hoeveel afvalwater per dag van Lowlands wordt geloosd. Organisator Mojo Concerts moet na afloop namelijk afrekenen en er mag ook niet meer worden afgevoerd dan vooraf is afgesproken. In totaal gaat het om bijna 4 miljoen liter afvalwater voor het hele weekend.

Shirts en beha’s door de wc

Sietze: ‘We houden tijdens het weekend natuurlijk goed in de gaten of de zuiveringen de hoeveelheden aankunnen of dat we moeten opschalen. Dat doe ik deels online, maar er staan ook meetvoorzieningen op verschillende plekken voor de nodige info. Want je moet er niet aan denken dat het rioolwater allemaal wegloopt in de Flevolandse bodem of de sloten.’ Daarom worden de pompen en de bovengrondse leidingen regelmatig gecheckt. Verstoppingen moeten snel worden verholpen, net als technische problemen. Dat vraagt elk jaar weer de meeste aandacht.'

Er wordt namelijk van alles door de wc gespoeld, verzekert Sietze met een grijns. ‘Maandverband, maar ook shirts en beha’s. Het is ongelofelijk wat je af en toe tegenkomt. Daardoor verstopt de boel soms en moeten we snel handelen’.  Met een speciale zeef die Walibi heeft laten maken, worden sinds een paar jaar goede resultaten behaald.

Elkaars ogen en oren

Walibi checkt dagelijks het drinkwater, zodat de Lowlands-ganger zijn dorst altijd gezond kan lessen. Sietze: ‘Je hoopt elke keer weer dat alles goed gaat en gelukkig is dat meestal ook het geval, mede door een goede voorbereiding en samenwerking.’  Via een speciale appgroep houden alle verantwoordelijke medewerkers nauw contact met elkaar, zodat er snel geschakeld kan worden: ‘We zijn als het ware elkaars ogen en oren.’

Een aantal waterweetjes op een rij...

Wist je dat:

...er ruim 800 toiletten en kranen zijn op Lowlands?
...er in totaal bijna 4 miljoen liter afvalwater wordt afgepompt?
…er ongeveer 120 vrachtwagens nodig zijn om al dat afvalwater af te voeren?
…het afvalwater er tussen de 11 en 17 uur over doet voordat het bij de afvalwaterzuivering aankomt?

*Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor het drinkwater. Het waterschap zorgt niet voor het drinkwater, maar wel voor het schoonmaken van het afvalwater. Huishoudens en bedrijven gebruiken (veel) drinkwater, bijvoorbeeld om af te wassen, wc’s door te spoelen en te douchen. Daarna wordt het vieze water (afvalwater) afgevoerd en zorgt het waterschap voor het schoonmaken van het afvalwater.

Afbeelding: onze collega Sietze Koster (rechts) en Henk Visser van Walibi bij de enorme zakken vol drinkwater. (Reina Halman Fotografie) 

Onze collega Sietze Koster (rechts) en Henk Visser van Walibi bij de enorme zakken vol drinkwater