Dit monument met een gedicht van Jan Wolkers staat sinds 1996 op de dijk ten noorden van Lelystad. De sluitsteen is deze week van zijn plaats weggehaald. Tijdens een inspectie bleek dat de stenen rond het monument te los zaten. Daarom hebben wij de sluitsteen om veiligheidsredenen verwijderd en de dijkbekleding hersteld. In ditzelfde gebied werken wij ook aan de versterking van de IJsselmeerdijk. Deze versterking is eind 2028 klaar. Daarna plaatsen wij de steen weer terug. 

Op vier dijken in Flevoland staan sluitstenen 

Sluitstenen zijn grote stenen met gedichten erop. Ze staan op de plekken waar de dijken rond Flevoland vroeger gesloten zijn. Deze kunstwerken zijn in de zomer van 1996 geplaatst om het tienjarig bestaan van de provincie te vieren. Beeldhouwer Britt Nelemans ontwierp de sluitstenen en plaatste de gedichten van bekende Nederlandse dichters daarop. 

Na versterking van de IJsselmeerdijk komt de steen terug 

De IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Om de dijk ook in de toekomst veilig te houden, zijn wij in 2019 gestart met deze dijkversterking. Wij werken de plannen hiervoor verder uit. In 2025 starten we met de uitvoering. De werkzaamheden zijn in 2028 klaar. Daarna plaatsen wij de sluitsteen weer terug in de buurt van de oude plek. 

Lees meer over onze plannen op deze projectpagina.

Bekijk ook de serie artikelen die Omroep Flevoland in 2022 over de sluitstenen heeft gemaakt(externe link).

Meer weten?