Waterschap Zuiderzeeland is begonnen met baggeren in Almere. Met baggeren graven we slib uit de grachten en tochten, zodat er meer ruimte voor water is. Dit is goed voor het waterleven. De werkzaamheden duren tot eind 2022. Een aannemer voert de werkzaamheden uit.  

Waar gaat Waterschap Zuiderzeeland baggeren?  

In Almere Buiten en Almere Haven gaan we in verschillende wijken aan de gang. Wilt u weten waar we exact aan het werk gaan? Dat ziet u op deze kaart(externe link).

Omwonenden kunnen wat overlast ervaren  

Bij onze werkzaamheden horen veel transportbewegingen. De bagger moet bijvoorbeeld met trekkers of vrachtwagens weggereden worden. Wij proberen natuurlijk de overlast zoveel mogelijk te beperken. We werken daarom tussen 07.00 en 19.00 uur, en houden waar mogelijk rekening met de omgeving.  

Iedereen wordt geïnformeerd  

Aanwonenden krijgen een brief met informatie. Voor hen, maar ook voor alle bewoners van Almere is op onze website ook meer informatie te vinden over ons werk.