In week 9 gaat de inschrijving open voor de verpachting van twee dijkpercelen van Waterschap Zuiderzeeland. Het gaat om 1 perceel op de Knardijk en 1 perceel op de IJsselmeerdijk. 

Heeft u hier belangstelling voor? Voor meer Informatie over deze percelen verwijzen wij u naar www.pachtgrond.nu(externe link). De inschrijving eindigt 14 dagen na opening.  

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via grondzaken@zuiderzeeland.nl.