Begin september 2022 start Waterschap Zuiderzeeland met de werkzaamheden om de stuw in de Zwijnstocht bij Ens te vervangen. De nieuwe, geautomatiseerde stuw zorgt dat de afvoer van water nog nauwkeuriger geregeld kan worden.

Met een stuw regelen we de waterstand in bijvoorbeeld een sloot of een tocht

Zo stroomt het water niet te snel naar het laagste punt en hebben planten en dieren genoeg ruimte om erin te leven. Een stuw is meestal een beweegbare klep of schuif in het water. Daarachter blijft het water staan. Om de hoogte van het water te regelen, wordt  de klep hoger of lager gezet. In Flevoland zijn vaste en regelbare stuwen. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde waterpeil. Een geautomatiseerde stuw heeft een aandrijving die de klep of schuif aanstuurt waarmee je het waterpeil kan veranderen tot de gewenste hoogte

De stuw in de Zwijnstocht wordt geautomatiseerd

Zo is het mogelijk om de stuw in verschillende periodes van het jaar op een ander waterpeil in te stellen. Bij zware regenval moet het water in een tocht sneller doorstromen. Als water gebruikt wordt voor beregening in droge periodes, stroomt het juist minder snel. Dan willen we het water graag vasthouden. In Flevoland beheert het waterschap honderden stuwen. Ze zorgen samen met de gemalen en waterinlaten voor een goed waterpeil.

Tijdens de werkzaamheden  gaat de afvoer van water gewoon door

De huidige stuw wordt uit de tocht gehaald. Om te zorgen dat het water dan niet in één keer van hoog naar laag stroomt, wordt de stuw eerst drooggelegd door een dam te plaatsen. Het water wordt tijdens de werkzaamheden afgevoerd met een pompinstallatie. De tijdelijke pompinstallatie pompt een deel van het water uit de Zwijnstocht via slangen om de stuw heen de tocht weer in. Met niveaumeters houden we de waterstand goed in de gaten.

Geautomatiseerde stuwen zorgen voor een efficiënt peilbeheer

De nieuwe stuw krijgt een besturingskast met besturingsinstallatie en peilmeters. Het waterschap heeft meerdere geautomatiseerde stuwen in het beheergebied staan. Hiervoor is een hoofdpost ingericht die de stuwen aansturen. Na de vervanging voldoet de stuw weer aan alle veiligheids- en afvoereisen.    

De werkzaamheden duren ongeveer zes weken

Aannemer Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV(BWO) uit Oosterwolde legt het bouwkundige gedeelte aan. KWT Waterbeheersing uit Biddinghuizen levert de klep/kantelstuw en Vlaartechniek uit Medemblik voert het elektrisch- en besturingstechnische gedeelte uit.