Vandaag, maandag 30 augustus 2021, start Waterschap Zuiderzeeland met de werkzaamheden aan de stuw in de Luttelgeestertocht bij Luttelgeest. Er komt een nieuwe stuw, omdat de huidige stuw niet meer aan de eisen voor waterveiligheid en waterafvoer voldoet. De Luttelgeestertocht is één van de twee hoofdtochten die het water uit het gebied rond Luttelgeest afvoert naar de Zwolse Vaart. De andere hoofdtocht is de Marknessertocht. De stuw zorgt ervoor dat het water niet te snel wegstroomt. De werkzaamheden duren ongeveer acht weken. Aannemer Krinkels B.V. uit Nagele legt het civiele gedeelte aan. Van Beek Elektrotechniek B.V. uit Veenendaal voert het elektrisch- en besturingstechnische gedeelte uit.

Een stuw houdt het water vast 

Met een stuw stroomt het water in een tocht niet te snel naar het laagste punt. Op die manier hebben planten en dieren in het water genoeg ruimte en zakt het waterpeil niet te snel. Er zijn in Flevoland vaste en regelbare stuwen. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde waterpeil. Bij een geautomatiseerde stuw is er een aandrijving die bijvoorbeeld een klep of schuif aanstuurt. De stuw in de Luttelgeestertocht is geautomatiseerd. Zo is het mogelijk om de stuw in verschillende periodes van het jaar op een ander peil in te stellen. In Flevoland beheert het waterschap honderden stuwen. Ze zorgen samen met de gemalen en waterinlaten voor een goed waterpeil. Het water dat tussen de stuwen staat, is te gebruiken voor beregening van bijvoorbeeld gewassen, sportvelden of natuur. Door het gebruik van water kan het waterpeil zakken. Aan de andere kant kan het waterpeil bij stevige buien snel stijgen. Het waterschap houdt het water op peil door water de polder in te laten of water uit te pompen.

Het waterpeil in de Marknessertocht en Marknesservaart verlagen we tijdelijk met 10cm

Dit is nodig om de waterafvoer uit het gebied ook tijdens de werkzaamheden te waarborgen. Het water uit het gebied laten we via andere tochten af. Om het extra water via de andere tochten af te voeren, verlagen we tijdelijk het waterpeil met ongeveer 10 cm. Dit geldt voor de Marknessertocht en de Marknesservaart.

Voor het vervangen van de stuw is het nodig om de stuw droog te zetten

Dit gebeurt door het indammen van de stuw. Daarnaast komt langs de Luttelgeestertocht, nabij de stuw, een tijdelijke pompinstallatie te staan. De tijdelijke pompinstallatie, voorzien van niveaumeters, pompt een deel van het water uit de Luttelgeestertocht via slangen om de stuw heen de tocht weer in.

We voeren verschillende werkzaamheden uit

Na het droogzetten van de stuw, verwijderen we de stuwklep volledig. Het energiebedrijf sluit de elektriciteit tijdelijk af, waarna de complete besturingskast en stuwklep wordt weggehaald. De stuw krijgt nieuwe stalen damwanden en een nieuw betonen dek. De gereviseerde stuwklep plaatsen we daarna weer terug in de stuw. De stuw krijgt een nieuwe besturingskast met besturingsinstallatie en nieuwe peilmeters. Het waterschap heeft meerdere geautomatiseerde stuwen in het beheersgebied staan. Hier is ook een hoofdpost voor ingericht waar de stuwen mee communiceren. Ook deze stuw sluiten we op dit systeem aan. Zo is een efficiënt peilbeheer mogelijk.