Soms loopt een weg dwars door een dijk heen. In Flevoland is een weg door de Oostvaardersdijk in Lelystad en op Urk zijn drie doorgangen in de Zuidermeerdijk. Bij extreem hoge waterstanden kan Waterschap Zuiderzeeland deze doorgangen afsluiten met balken. Elk jaar testen we of de balken nog passen. Deze week gebeurde dit op Urk. Wat komt daarbij kijken?

Wat is het verschil tussen dijken en waterkeringen? 

We hebben het vaak over dijken. Ze bestaan onder andere uit zand en klei met gras en houden het water tegen. Een dijk is een type waterkering. Er zijn ook andere waterkeringen. Dit kan bijvoorbeeld een muur, glas of een stalen wand zijn die het water tegenhoudt. Ze kunnen in de dijken staan, maar ook in gebouwen. 

Een opening in een waterkering heet een coupure 

Aluminium schotbalken liggen standaard klaar naast de coupures. Die gebruiken we in geval van nood om de coupures te sluiten. Een kraan takelt dan de balken in de openingen. Twee bovenop elkaar. De lengtes zijn afhankelijk van de openingen. Zo zijn er op Urk doorgangen van 3,72 meter, maar ook van 7,20 meter. Deze openingen zijn bij de ‘oude’ Rabobank, twee bij de ‘oude’ SNS Bank en nog een bij de doorgang van de scheepswerf Balk.

Bij hoog water sluiten we de coupures op Urk bij een waterstand van +0,90 NAP

Dit zijn getallen in meters. Als de openingen gesloten zijn dan is de hoogte van de dijk tussen de +2,60 NAP en +3,00 NAP. Samen met de stalen damwanden die ook in de muren van de gebouwen staan, houdt dit het water tegen. Een geruststellend idee dat mocht het zover komen de dijken goed sluiten. De gemiddelde waterstand in het IJsselmeer bij normale weersomstandigheden in de winter is trouwens +0,40 NAP.

De oefening is geslaagd! 

De balken pasten in de openingen en de oefening verliep voorspoedig. Aandachtspunten, zoals het vervangen van rubbers, nemen we mee in het komend onderhoud. Voor nu zijn de coupures klaar voor het stormseizoen! 

De coupure in Lelystad en een vierde coupure op Urk worden binnenkort getest

Dit gaat net even anders. Ze worden met de hand opgebouwd in plaats van met een kraan.