Maandag 24 januari start Waterschap Zuiderzeeland met de uitbreiding van de gaslijn van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Tollebeek. De gaslijn is een onderdeel in het zuiveringsproces om slib te verwerken. Na de uitbreiding kan meer slib, van andere zuiveringen van het waterschap, verwerkt worden.

Zelf meer slib verwerken, levert meer biogas en elektriciteit op

Bij het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Op de AWZI Tollebeek verwerken we dit slib in een slibgistingsinstallatie. Een paar jaar geleden bouwde het waterschap de nieuwe Ephyra® slibvergisting. Ephyra® is een innovatieve techniek om slib te vergisten. In het slibvergistingsproces wordt biomassa omgezet in biogas door bacteriën. De hoeveelheid slib wordt zo afgebroken en verminderd. Bij het slibvergistingsproces komt biogas vrij. Dit biogas gebruiken we om elektriciteit op te wekken. Door de uitbreiding van de gaslijn hoeven we minder slib van de andere zuiveringen af te voeren naar een extern bedrijf die daar het slib verwerkt.

Elektriciteit wordt opgewekt met een warmtekrachtkoppeling

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) is eigenlijk een kleine energiecentrale en wordt aangedreven door een (bio)gasgestookte motor. Een WKK wekt daarmee tegelijkertijd warmte en elektriciteit op. De gasmotor van de WKK drijft een generator aan die elektriciteit produceert. Tijdens het draaien van de motor en de generator komt warmte vrij. Deze warmte hergebruiken we om de slibgistingtanks op de AWZI Tollebeek te verwarmen. Op deze manier benutten we de vrijgekomen warmte efficiënt.  Er gaat zo bijna geen energie verloren. Een WKK is daarmee efficiënt en dus duurzaam én milieuvriendelijk.

Nieuwe gasmotor WKK
Containerbehuizing van de nieuwe WKK

Hoe ziet de uitbreiding van de gaslijn eruit ?

Het biogas uit de slibgistingstanks wordt opgeslagen in de gashouder. Vanaf de gashouder stroomt het biogas via gasbehandelingsfilters naar de WKK’s. In de gasbehandelingsfilters wordt het gas behandeld door condens en schadelijk stoffen uit het gas te onttrekken, voordat het naar de gasmotoren van een WKK stroomt. We vervangen het leidingwerk en de gasbehandelingsfilters vanaf de gashouder naar de WKK’s.

De AWZI Tollebeek draait nu al met twee WKK’s. Bij de uitbreiding plaatsen we er een derde WKK bij. De kleinste van de drie gaat uit bedrijf. Deze blijft stand-by staan. Als het nodig is, kan deze nog steeds meedraaien in het proces. De compleet nieuwe WKK plaatsen we bij in een container en sluiten we aan op de rest van het systeem. We passen ook de elektrische installatie aan. Op die manier kan het opwekken van extra elektriciteit veilig in de installatie gebeuren. De aangepaste besturingssoftware zorgt voor een optimaal mogelijk bedrijf van de installatie met een zo’n hoog mogelijk rendement. Aannemer Lek/Habo realiseert de uitbreiding van de gaslijn. De werkzaamheden duren ongeveer acht weken.

Onze doelen voor duurzame energie staan in het Masterplan Duurzame Energie

De uitbreiding van de gaslijn van de AWZI Tollebeek draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van het waterschap. Met de uitbreiding van de gaslijn wordt een capaciteitsvergroting gerealiseerd van 50% van het te verwerken biogas. Naar verwachting wordt er ongeveer 50% meer elektriciteit opgewekt.