Het waterschap heeft persoonsgegevens van u verzameld. In dit document leest u welke rechten u heeft met betrekking tot die persoonsgegevens.