Het waterschap heeft persoonsgegevens van u verzameld. In dit document leest u welke rechten u heeft met betrekking tot die persoonsgegevens.

Zo kunt u het waterschap vragen welke persoonsgegevens het van u heeft verzameld en u kunt het waterschap vragen onjuiste of niet actuele persoonsgegevens van uzelf te verbeteren of te verwijderen.

Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten (1 tot en met 5).

Functionaris Gegevensbescherming

Voor meer informatie over uw rechten en over hoe het waterschap met uw persoonsgegevens omgaat kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG): FG@zuiderzeeland.nl. Bij de FG kunt u ook een klacht indienen als u denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het waterschap is formeel verantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Natuurlijk staat het u vrij om ook het dagelijks bestuur te benaderen als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop het waterschap met uw persoonsgegevens omgaat.

Uw rechten

 1. Inzage (artikel 15).
  U heeft het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het waterschap (via de website) van u heeft verzameld.
 2. Verbetering (artikel 16) en verwijdering (artikel 17)
  U heeft recht op verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens als deze niet juist (meer) zijn, of als de verwerking van deze persoonsgegevens niet (meer) nodig is.
 3. Bezwaar (artikel 21)
  U kunt bezwaar maken tegen het feit dat het waterschap (via de website) persoonsgegevens van u heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als het waterschap uw persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.
 4. Recht op beperking (artikel 18)
  - in afwachting van de beoordeling van een verzoek om verbetering of van een bezwaar;
  - indien het waterschap de gegevens niet langer nodig heeft maar u nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.
  - indien uw gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar u dit niet wenst;
 5. U heeft recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw gegevens door het waterschap.
  Dit recht heeft u in de volgende situaties:Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20). U heeft het recht om de door u aan het waterschap verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U mag de door u terug ontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die het waterschap verwerkt op grond van uw toestemming.