Waterschap Zuiderzeeland is in week 8 gestart met de aanleg van een pompinstallatie in de Zuider-d-tocht ten zuiden van Emmeloord. In dit gebied loopt het water minder goed weg. Dit komt voornamelijk door bodemdaling. Met een nieuwe pompinstallatie kunnen we de landbouwomstandigheden aanzienlijk verbeteren en is de kans op wateroverlast minder. 

Wat gaan we doen? 

Ter hoogte van de overgang van Zuider-d-tocht naar de bomentocht/Zuidertocht plaatsen we een nieuwe pompinstallatie, inclusief leidingen en beschoeiingen.   

We begonnen in week 8 

De werkzaamheden duren ongeveer 11 weken. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad Dinah Mightpad afgesloten. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Vliegtuigweg en Nagelerweg. In augustus/september nemen we de pompinstallatie in gebruik. 

De locatie van de werkzaamheden: een kaartje met daarop de Zuider-d-tocht ten zuiden van Emmeloord.
Op dit kaartje ziet u waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.