De Algemene Vergadering (AV) vergadert één keer per maand in het Waterschapshuis op de Lindelaan 20 in Lelystad. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom. U kunt tijdens deze vergaderingen ook gebruikmaken van uw spreekrecht.