Waterschap Zuiderzeeland start op 8 november 2021 met het vervangen van een wegduiker in de Lemsterweg, ter hoogte van huisnummer 40. Deze wegduiker heeft een belangrijke functie in de wateraanvoer van het gebied.

De duiker wordt vervangen omdat deze niet meer voldoet vanwege een te kleine diameter. Ook nadert de technische levensduur zijn einde. Aannemer A. Faber vervangt deze wegduiker voor het waterschap. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Een wegduiker vormt de verbinding tussen watergangen aan beide kanten van een weg

We noemen dit een civieltechnisch kunstwerk. De duiker kan een ronde(buis) of rechthoekige(koker) vorm hebben en zorgt ervoor dat het watersysteem goed werkt.

We voeren verschillende werkzaamheden uit

De wegduikers liggen in de Lemsterweg. De oude duiker wordt uitgegraven en vervangen door een nieuwe duiker. Hierna brengt de aannemer een tijdelijke verharding aan. Deze wordt aangebracht om de grond de tijd te geven in te klinken. In 2022 brengt de gemeente Noordoostpolder het nieuwe asfalt aan.

Een verkeersomleiding is noodzakelijk

Om de werkzaamheden op de veiligste en snelste manier uit te voeren, wordt het hele wegdeel verwijderd. Daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om de Lemsterweg te gebruiken als doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid vanaf de kruising Ruttenseweg-Lemsterweg via Rutten naar de Gemaalweg en andersom.

Er komen voorzieningen zodat het fietsverkeer niet hoeft om te rijden. Direct aanwonenden blijven bereikbaar.

Omleiding tijdens de werkzaamheden aan de Lemsterweg