Alles op één plek: neem een kijkje op de vernieuwde DAW-website!

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) helpt agrariërs om meer grip te krijgen op agrarisch bodem- en waterbeheer. De opgaven hiervoor zijn uitdagend. Vanaf nu vindt u informatie over o.a. praktijkgerichte advisering en maatregelen overzichtelijk op één plek op de vernieuwde DAW-website.

Informatie over bodem en water in vier thema’s

U vindt de vernieuwde DAW-website op agrarischwaterbeheer.nl. Hierop staat een overzicht van advies & subsidies, maatregelen en projecten, die agrariërs helpen bij het nemen van beslissingen over duurzaam bodem- en waterbeheer op hun eigen bedrijf. De informatie is opgedeeld in vier thema’s:

  • Bodembeheer
  • Gewasbescherming
  • Nutriëntenbenutting
  • Verdroging & vernatting

Alles over agrarisch waterbeheer overzichtelijk op één plek

Alle informatie over agrarisch bodem- en waterbeheer vindt u dus overzichtelijk op één plek. Bovendien kunt u actualiteiten selecteren in uw eigen regio (provincie of waterschap), waarin u geïnteresseerd bent. Ook vindt u op deze website de DAW-demobedrijven. Agrariërs blijven hiermee op de hoogte van agrarisch bodem- en waterbeheer en vinden maatregelen, die zij kunnen nemen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Zo draagt de vernieuwde DAW-website bij aan het behalen van de doelen voor bodem- en waterkwaliteit.

Actieplan Bodem & Water

In Flevoland werken LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland binnen het programma Actieplan Bodem & Water (ABW) samen aan verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Dit doen zij al vanaf 2014. Het ABW kan je zien als het ‘Flevolandse DAW’. Beide programma’s hebben de nodige afstemming met elkaar. 

Meer informatie over het ABW vindt u op bodemenwaterflevoland.nl.

Ontvang het agrarisch nieuws in uw inbox

Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan en ontvang ons agrarisch nieuws automatisch in uw mailbox!

Schrijf u in

Heeft u gevonden wat u zocht?