In de wijken de Munten en de Gilden in Dronten zijn in het water in totaal 11 bossen voor vissen aangelegd. In deze takkenbossen kunnen vissen veilig schuilen, paaien en opgroeien. En dat leidt weer tot een evenwichtige visstand en een betere waterkwaliteit in de strijd tegen (blauw)alg. Martijn Hokken, onze beleidsadviseur aquatische ecologie, sprak erover met Omroep Flevoland.

Ecologisch herstel van het stedelijk water 

De vissenbossen zorgen voor meer (natuurlijke) structuren in het water waardoor vissen meer schuil-, paai- en opgroeimogelijkheden krijgen. Van bovenaf ziet het er nu nog kaal uit. Maar daar komt gauw verandering in. "Onderwater is het een Eldorado aan schuilmogelijkheden en woonplekjes", vertelde Martijn afgelopen week aan de omroep. Binnen een half jaar zijn er al groene takjes aan de wilgen zichtbaar. De verwachting is dat er zo binnen de vissenbossen een natuurlijk evenwicht ontstaat en zuiverende onderwaterplaten weer terugkeren. Omdat deze ook meststoffen uit het water zuiveren, krijgen blauwalgen minder kans om tot bloei te komen.

Bekijk het item van Omroep Flevoland(externe link)
 

Proef met vissenbossen en Craybars

Afgelopen jaren ondernamen we al veel in de strijd voor een betere waterkwaliteit in de Munten en blauwalgenbloei in de Gilden. Zo onderzochten we de visstand en zetten we zogenoemde Craybars in om de aantallen van de Amerikaanse rivierkreeft voldoende te laten dalen. In de periode van 2024 - 2026 wordt een 3-jarige proef gestart waarbij Craybars en vissenbossen tegelijk worden ingezet in een praktisch deelgebied in de wateras van de Gilden, omdat het daar tot blauwalgproblemen komt. 

Wat merkt u van de vissenbossen? 

In het water ziet u palenrijen liggen, waartussen takkenbossen (o.a. wilgentenen) zijn geplaatst (zie foto). Meer informatie over de vissenbossen staat op https://vissenbos.nl/(externe link).

Ook in Lelystad, in de kanovijver ’t Kofschip, zijn inmiddels vissenbossen aangelegd.  

De aanleg van de vissenbossen is een initiatief van Hengelsport Vereniging Lelystad-Dronten (HVLD). De uitvoering is gedaan door Visserij Service Nederland en ontstaan vanuit een samenwerking tussen Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten, Sportvisserij Mid-west Nederland, Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland.