Dijkgraaf Hetty Klavers maakte op 16 maart de voorlopige uitslag bekend van de waterschapsverkiezingen 2023. Op woensdag 15 maart brachten 161.270 inwoners uit 8 gemeenten een geldige stem uit. Dat komt neer op een opkomst van 47,3 procent (in 2019 49,1 procent). De voorlopige uitslag gaat over de verdeling van de stemmen over de verschillende partijen. De uitslag op persoonsniveau volgt op donderdag 23 maart.

Voorlopige zetelverdeling

Bij Waterschap Zuiderzeeland deden acht partijen aan de verkiezingen mee. De voorlopige uitslag is als volgt:

De definitieve uitslag volgt op 23 maart

Tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau - om 10.00 uur in het waterschapshuis - wordt de definitieve uitslag op persoonsniveau bekendgemaakt. Deze bijeenkomst is ook te volgen via een livestream. Het waterschap publiceert daarna de uitslag op de website. Het nieuwe bestuur wordt op 29 maart geïnstalleerd.

Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland

Het bestuur - de Algemene Vergadering - van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit 25 personen. Dijkgraaf Hetty Klavers is de voorzitter. In totaal worden 21 zetels verdeeld volgens het aantal stemmen tijdens de verkiezingen. De overige vier zetels zijn de geborgde zetels. Deze zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van groepen die een bijzonder belang hebben bij de taken van het waterschap: ‘Natuurterreinen’ en ‘Ongebouwd’.