Het Waterkader is vastgesteld op 29-10-2013 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland.