In Nederland kunnen we niet om water heen. Het is van levensbelang. We moeten er dan ook goed mee omgaan. Tijdens het Waterleerpad maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met Waterschap Zuiderzeeland en de rol van water. In de bijbehorende praktijkles gaan zij het water op om proeven uit te voeren in het kader van de vakken biologie, aardrijkskunde en natuurkunde.