Waterschap Zuiderzeeland biedt Waterlessen aan voor groep 7 (combinatieklassen 6/7 en 7/8 zijn ook mogelijk) van de basisscholen in Flevoland. Het doel van de Waterles is om kinderen actief kennis te laten maken met de taken van het waterschap door middel van lesmateriaal. Het andere doel is om de kinderen bewuster met water en natuur te laten omgaan.