Als waterschap zijn we altijd op zoek naar de beste manieren om afvalwater te zuiveren en grondstoffen terug te winnen. Ook in de groeiende gemeente Zeewolde. Steeds meer nieuwe huizen en bedrijven moeten op de afvalwaterzuivering van Zeewolde aangesloten worden. We willen daarom de extra hoeveelheid afvalwater ook in de komende jaren blijven zuiveren. Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk grondstoffen uit afvalwater terugwinnen. Daarom bouwt Waterschap Zuiderzeeland in 2024 fijnzeefinstallatie die eerst zorgt voor een capaciteitsvergroting. In 2025 starten we met het terugwinnen van cellulose bij de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde.  

AWZI Zeewolde heeft straks 10 tot 15 procent meer capaciteit 

Die capaciteit is hard nodig om ook in de toekomst al het afvalwater van de huizen en bedrijven in Zeewolde te zuiveren. Deze conclusie is gebaseerd op de stijging van de gemeten vervuilingseenheden in de afgelopen jaren en de gegevens uit het programma ‘Flevoland bouwt aan Nederland’. Hierin staat dat de verwachting is dat er 100.000 woningen tot 2050 bijkomen. Voor de eerste jaren is de 10 tot 15 procent extra capaciteit voldoende. In de komende jaren kijken we op basis van de ontwikkelingen in het gebied wat nodig is.  

We willen bijdragen aan een gezond en circulair Zeewolde 

Met de nieuw te bouwen installatie voor het terugwinnen van cellulose, kunnen we grondstoffen uit afvalwater halen. “Met een fijnzeef filteren we de cellulose uit het afvalwater. Uit een eerder onderzoek op zuivering Zeewolde is gebleken dat dit heel goed kan. Daarom gaan we het nu op een grotere schaal toepassen. Om de cellulose te kunnen verwerken tot een grondstof (papier en karton) moeten we nog een aantal stappen doorlopen. Zo moeten we nog afspraken maken met een afnemer die de grondstof wil gebruiken. In 2024 is hier meer duidelijkheid over. De nieuwe installatie draagt bij aan de circulaire doelstelling van het waterschap. In een circulaire economie bestaat geen afval en gebruiken we grondstoffen steeds opnieuw. Waterschap Zuiderzeeland wil in 2050 100% circulair zijn.  

Minder slib en minder uitstoot van broeikasgassen 

Naast de capaciteitsuitbreiding produceren we met de fijnzeefinstallatie ook minder slib. Slib is een mengsel van vuil en bacteriën dat overblijft na het zuiveringsproces. Dit slib moet op een andere locatie verwerkt worden. Doordat er minder slib vrijkomt, hoeven we minder af te voeren. Dit is goedkoper en het vermindert de CO2-uitstoot. Ook stoot de afvalwaterzuivering zelf minder broeikasgassen uit. De AWZI in Zeewolde stoot met de nieuwe installatie 35% minder CO2 uit.   

Van afvalwater naar gebruikt water met grondstoffen 

“Eigenlijk moet je het water dat de afvalzuiveringsinstallatie binnenkomt, niet zien als afvalwater. Het is gebruikt water met grondstoffen. Door de investering van ruim 2,5 miljoen euro slaan we twee vliegen in één klap. Ten eerste dragen we bij aan het opnieuw gebruiken van papiervezels. Ten tweede spelen we in op de toename van afvalwater van bedrijven en huishoudens. In een circulaire economie bestaat immers geen afval en gebruiken we grondstoffen steeds opnieuw.”, aldus heemraad Jo Caris van Waterschap Zuiderzeeland. 

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde